KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA BEYANI

Paro Üyeliği Aydınlatma Metni’nin (a) bendinde belirtilen Kişisel Verilerimin (b) bendinde belirtilen amaçlarla işlenmesini, (c) bendinde belirtilen amaçlarla yine (c) bendinde belirtilen kişilere aktarılmasını kabul ediyorum.